Steininger 2022

Virtuální výstava

Ladislav Steininger

O krok dále...

Ladislav Steininger - to je pro mě ztělesnění kolmice - vertikály. Do značné míry to je podmíněno somatotypem a fyzickou konstrukcí, dále pak manželstvím s jeho podobně štíhlou a vysokou paní ještě významně znásobené u jejich dětí. Když jsou všichni spolu, jako by obživly Giacomettiho sochy v celé své ladnosti a estetičnosti. K tomu všemu si vždy vybavím krásné dlouhé vertikální pruhy vytvořené manžely Steiningerovy, které pokaždé provázejí a věřím, že i nadále budou provázet koncerty Dechového orchestru mladých a Big Bandu v krnovském divadle.


Domnívám se, že Ladislav Steininger přerostl průměr nejen z hlediska jeho výšky, ale především umělecky. Možná mu ty centimetry, které jej dělají nepřehlédnutelným v davu a dnes už i poměrně početné, ale bezezbytku tvorbou naplněné roky života mu dodávají skutečný nadhled a odstup vůči věcem přízemnějším a nízkým.


Steininger je především autor poetický a z jeho tvorby vyzařuje nade vše jiné klid a harmonie, propojení a komunikace tvarů a barev, propracovanost a dokonale zvládnuté řemeslo bez zbytečných expresivních vybočení a výkřiků, což zcela koresponduje s jeho civilním projevem jako člověka. Steininger je ale i pozoruhodně vtipný. I když humor není tou hlavní esencí jeho tvorby, je v celé řadě případů důmyslně maskován v detailech anebo v názvech jeho děl. Jen málo umělců dokáže tak výstižně a neotřele pojmenovat svá díla, jako právě Ladislav Steininger, a to mě na jeho tvorbě baví a přitahuje. Myslím si, že kombinace studia českého jazyka a výtvarné výchovy, by měla být po jeho vzoru doporučena všem, kteří postrádají dostatečnou míru kreativity. A Ladislav Steininger by ji mohl rozdávat plnými doušky.


Výstava jeho obrazů, dřevěných reliéfů a objektů mi voní. A ačkoliv jsem velkým obdivovatelem fotografie, musím přiznat, že Steininger má o smysl navíc. Při vnímání jeho díla je mimovolně kromě zraku zapojeno i ústrojí čichové a zážitek ze setkání s jeho díly je tak pro návštěvníka mnohem komplexnější. Ba co více, Ladislav Steininger při své tvorbě často dává nový smysl a život, vnímáno našim pozemským chápáním, věcem a předmětům, které již dosloužily svému původnímu poslání. A tak v jeho dílech žijí svůj život po životě doslouživší ramínka, činely, matrice použité k tisku jeho grafik atd. Zejména v dnešní době, kdy se naše planeta začíná pomalu ale jistě měnit na chaotickou a nikým nepovšimnutou skládku komunálního odpadu je tento jeho ohleduplný přístup vůči opotřebovaným a zdánlivě nepotřebným předmětům zvláště inspirující.


Tomáš Edelsberger